L1000819L1000819

WHERE CULTURES MEET

فورکامر مکانی برای تجربه فرهنگ های دیگر است: جایی برای تعلق داشتن٬ فضایی امن برای تجربه های نو. با استفاده از خلاقیت و توانایی های افراد سعی بر این داریم تا فرهنگ های متفاوت را به صورت شخصی به هم متصل کنیم.

شما میتوانید در کارگاه های خلاق٬ برنامه های فرهنگی مربوط به غذا٬ کافه های زبان٬ دورهمی های موسیقی٬ کافه زنان٬ نمایشگاه های هنری٬ برنامه های داستان گویی و بسیاری دیگر از فعالیت های ما شرکت کنید. همه این فعالیت های به وسیله و برای جمع متنوع ما طراحی شده اند.

علاقه مندید که با فرهنگ های دیگر آشنا شوید؟ میخواهید به دیگران احساس در خانه بودن را هدیه کنید؟ میخواهید توانایی هایتان را پرورش دهید؟به ما بپویندید تا با هم قهوه کاردمم ٬چای نعنا یا یک تکه پنیر هلندی بخوریم.

[unex_ce_button id="content_tnbjo1zkq,column_content_iopuhullo" button_text_color="#ef5252" button_font="bold" button_font_size="20px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#" button_padding="15px 40px 15px 40px" button_border_width="3px" button_border_color="#ef5252" button_border_radius="0" button_text_hover_color="#" button_text_spacing_hover="2" button_bg_hover_color="#" button_border_hover_color="#" button_link="https://devoorkamer.org/en/donate/" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]DONATE[/ce_button]
[unex_ce_button id="content_tnbjo1zkq,column_content_2hvx4fy0l" button_text_color="#ef5252" button_font="bold" button_font_size="20px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#" button_padding="15px 40px 15px 40px" button_border_width="3px" button_border_color="#ef5252" button_border_radius="0" button_text_hover_color="#" button_text_spacing_hover="2" button_bg_hover_color="#" button_border_hover_color="#" button_link="https://mailchi.mp/0532428d5b43/de-voorkamer-newsletter-nl" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]NEWSLETTER[/ce_button]