De Voorkamer is een platform dat de verschillende persoonlijkheden en talenten van statushouders en bewoners van asielzoekerscentra stimuleert en tegelijkertijd functioneert als communicatiemiddel met lokale bewoners. Hoe moet een plek die verbinding aanmoedigt eruitzien? Dat is de vraag die wij onszelf blijven stellen, en op verschillende manieren beantwoorden.
Het project De Voorkamer is gebaseerd op zowel gelijkheid als individualiteit. Het creëert een kader waarin deelnemers kunnen werken aan een project dat bij hen past, betekenis voor ze heeft en onafhankelijkheid en persoonlijke integratie stimuleert.

De Voorkamer geeft nieuwkomers de mogelijkheid om hun vaardigheden en talenten te tonen en samen te werken met lokale professionals. De deelnemers worden gezien als individueel, niet alleen als een groep. Dit is een belangrijke stap in het creëren van nieuwe relaties, het overwinnen van stigmatisatie en het tonen van de diversiteit van nieuwkomers.

Naast de individuele projecten, wordt er door groepen gewerkt aan de ontwikkeling van De Voorkamer. Er worden samen beslissingen genomen en er zijn regelmatig groepsbijeenkomsten. De eerste fasen van het project genereren betrokkenheid van deelnemers. Tijdens de laatste fase zijn zij zelfverzekerd, trots, bereid om zelf evenementen van De Voorkamer te hosten. 

De Voorkamer is een initiatief van Pim van der Mijl. Het sociale kader dat hij bedacht en ontwikkelde is een reactie op het vraagstuk rond vluchtelingen en hun zoektocht naar asiel en integratie. De pilot van het project vond plaats tussen april en juni 2015 in Haren, Groningen, met een groep van acht deelnemers. Sinds 2016 is Stichting Collective Nouns de organisatie achter De Voorkamer.

Gastgebruik van De Voorkamer
Wil jij zelf, of in samenwerking met ons, een evenement organiseren op onze mooie locatie midden in de bruisende wijk Lombok?
Neem contact met ons op en bespreek de mogelijkheden van de ruimte en de eventuele prijzen.

Catering
Ben je benieuwd naar de kruidige smaken van Maklube en Taboule? Steun een van onze community-leden en laat hem of haar het eten verzorgen voor jouw evenement.

Cultureel programma
Ben je op zoek naar frisse culturele inhoud? Onze community kent vele getalenteerde mensen die hun talenten graag met jou en jouw gasten delen.

Workshop/dialoog
Binnen al onze activiteiten stimuleren we een uitwisseling van kennis en talent en het contact tussen verschillende groepen mensen. Zou jij een workshop of een dialoog willen organiseren met jouw gasten, passend bij onze werkwijzen en doelen? Dat faciliteren we graag.

is supported by: