More selected projects

dialoogdialoog

Dialoog: Talent

Wat is een talent? Word je ermee geboren? Of kan ieder het talent ontwikkelen dat hij/zij wil? We praten meestal niet met anderen over onze talenten, misschien omdat we niet geloven dat we die hebben, of omdat we niet willen opscheppen. Wat is je talent? Hoe heb je je talent ontdekt? Hoe heb je dit talent ontwikkeld? Kun je een situatie noemen waarin je je talent hebt ervaren? Hoe deel je het met anderen? Zijn er talenten die je graag verder wilt ontwikkelen?

De dialoog biedt de mogelijkheid om samen deze vragen te onderzoeken op basis van onze eigen ervaringen en dromen. Doe mee aan het gesprek!

What is a talent? Is it an ability that someone is born with? Or can anyone develop whatever talent they want? We don’t usually talk about our talents, maybe because we don’t believe we have any, or maybe because we dont want to appear to be bragging. What is your talent? How did you discover your talent? How have you developed this talent? Can you name a situation where you experienced your talent? How do you share it with others? Are there any talents you would like to develop further? 

The dialogue opens up te possibility explore these questions together based on our own experiences and dreams. Join the conversation!

Do you have a question? Drop us a line.

Date : 18 October, 2018
Time : 19:00 - 21:00
Location : De Voorkamer, Kanaalstraat 225


Stay updated on our facebook page