More selected projects

29178256_2006154792974476_897977129294102528_o29178256_2006154792974476_897977129294102528_o

Expo: Activist Lab with WelnU

In februari heeft PAX,  vfonds and WelnU een Activist Lab georganiseerd. Een Activist Lab is een cocreatie workshop waarin een groep jongeren werken aan innovatie en concrete oplossingen om burgeractivisten te helpen verbeteren en te inspireren. Gedurende deze lab werkten ze aan het thema ‘verbinding’ en hoe WelnU de mate van verbinding tijdens de taalcafe’s kan vergroten. 

23 deelnemers met verschillende achtergronden hebben aan strategische en haalbare oplossingen gewerkt. 23 maart kun je deelnemen aan een interactieve ‘test & feedback’ expo. De jongeren gaan de resultaten presenteren en ze zijn blij met de feedback van de bezoekers!

Expo: Activist Lab with WelnU

In February an Activist Lab took place organised by PAX, vfonds and WelnU. The Activist Lab is a co-creating workshop with a group of diverse youngsters. Their aim is to come up with innovative and concrete solutions to improve and inspire the work of civil society activists. During this lab they worked on the topic of ‘connection’ and how WelnU could increase the connections that happen during their language café’s. 

The group of 23 participants from different backgrounds worked on finding strategic and achievable solutions. On 23rd of March the group will present their work during the ‘test & feedback’ expo where they are open for your feedback and thoughts!

Do you have a question? Drop us a line.

Date : 23 March, 2018
Time : 17:00 - 21:00
Location : De Voorkamer, Kanaalstraat 225


Stay updated on our facebook page