More selected projects

46329393_10155997407150017_3850201094374293504_n46329393_10155997407150017_3850201094374293504_n

NFF in De Voorkamer: The Other

(English below)

Het Nederlands Film Festival en De Voorkamer organiseren iedere twee maanden een film screening in de aanwezigheid van de makers. De makers zijn erbij om al jullie vragen te beantwoorden. De films zijn te zien in De Voorkamer en worden geprogrammeerd door NFF. Verwacht mooie filmavonden, met spannende verhalen en bijzondere gesprekken. Tijdens de zevende editie vertonen we twee korte films, die beide stereotypen en hoe we naar 'de ander' kijken ter discussie stellen.

EEN FILM OFZO (26’)
In deze avontuurlijke documentaire staan het maken van de film zélf en de positie van de regisseur ter discussie. De Leeuw ontmoet een aantal Antilliaanse mannen op een braakliggend landje en probeert zich voor te stellen hoe ze elkaar verhalen vertelden in het huisje dat er ooit stond. Gesloopt wegens vermeende overlast. Of waren het vooroordelen? En is zij wel de aangewezen persoon om de stereotypen te ontmaskeren? Er ontstaat een stevige dialoog waarbij de rollen worden omgedraaid. Ook de filmmaker krijgt de nodige vragen voorgelegd en de verschillende perspectieven vragen om een eigen beeldtaal.

AAN DE ANDERE KANT (52’)
Twee op het eerste opzicht slaperige dorpen ontwaken in het ochtendgloren der globalisering. Terwijl sommige Bakelnaren proberen mee te gaan in de ontwikkelingen van het moderne bestaan, houden anderen krampachtig vast aan nostalgische gedachten over wat hun Brabantse woonplaats ooit was. In deze documentaire worden het dorp Bakel in Nederland en het dorp Bakel in Senegal geportretteerd. Juist door de aanhoudende spiegelingen van deze twee dorpen vormt deze observerende film een universeel portret van de mens, spelend met clichés en gevuld met paradoxen.

Beide films zijn Engels ondertiteld
Deuren open: 19:00
Start screening: 19:30
Gratis toegang

NFF in De Voorkamer is a series of bi-monthly film screenings in the presence of the makers, organized by Nederlands Film Festival and De Voorkamer. The films are shown in De Voorkamer and are curated by NFF. During the seventh edition we will show two short films, both of which question stereotypes how we look at “the other”.

THE HOOD IS A MOVIE (26’)
In this audacious documentary, the creation of the film itself and the director’s position are under discussion. De Leeuw meets a group of Antillean men on a vacant lot and tries to imagine how they used to tell each other stories in the cabin that once stood there. Demolished due to alleged public nuisance. Or were people prejudiced? And is she the best person to expose the stereotypes? A firm conversation starts in which the tables are turned. The filmmaker gets asked due questions, too, and the different perspectives ask for a unique visualisation.

THE OTHER SIDE OF TOWN (52’)
Two seemingly sleepy villages awaken at the break of dawn of globalisation. While some inhabitants of Bakel try to go with the flow of the developments of modern life, others frenetically cling to nostalgic ideas of what their Noord-Brabant residence used to be. In this documentary, the village of Bakel in the Netherlands and the village of Bakel in Senegal are portrayed. It is precisely the persistent mirroring of these two villages that makes this observing film a universal portrait of man, playing with stereotypes and filled with paradoxes.

Both movies are with English subtitles.
Doors open: 19:00
Start screening: 19:30
Free entrance
 

Do you have a question? Drop us a line.

Date : 2 May, 2019
Time : 19:00 - 22:00
Location : De Voorkamer, Kanaalstraat 225


Stay updated on our facebook page