More selected projects

Molen de ster-41Molen de ster-41

On The Spot: De Voorkamer meets Molen de Ster

De Voorkamer sluit in augustus haar deuren maar natuurlijk niet zonder een feestelijke zomerafsluiting! Op zondag 4 augustus organiseren we in samenwerking met Molen de Ster een speciale editie van onze maandelijkse jamsessie On the Spot: Open Stage! Naast de jamsessie komen er storytellers en muzikanten optreden, nemen we spelletjes en onze Arabische koffie en thee mee. Je kunt lekkere hapjes bij het Molencafé kopen, maar voel je vrij om ook je eigen picknick op het erf te houden. De entree is gratis dus kom vooral langs!

On The Spot: De Voorkamer meets Molen de Ster

De Voorkamer will close her doors in August, but of course not without a festive summer closure! On Sunday 4 August we are organizing a special edition of our monthly jam session On the Spot: Open Stage in collaboration with Molen de Ster! In addition to the jam session, storytellers and musicians that will perform, we will bring games and our Arabic coffee and tea. You can buy tasty snacks at the Molencafé, but feel free to also have your own picnic in the yard. The entrance is free so come and visit!

Do you have a question? Drop us a line.

Date : 4 August, 2019
Time : 15:00 - 21:00
Location : Molen de Ster, Molenpark 3


Stay updated on our facebook page