L1000819L1000819

We zijn een ontmoetingsruimte door en voor nieuwkomers en de lokale bevolking.

De Voorkamer is een platform dat de verschillende persoonlijkheden en talenten van mensen in een asielzoekerscentrum promoot en fungeert als hulpmiddel bij de communicatie met de lokale samenleving. De Voorkamer verandert haar functie, inhoud, objecten en vorm, kijkend naar de fascinaties en interesses van onze deelnemers. Met de missie om nieuwkomers en de lokale inwoners van Utrecht met elkaar te verbinden en bij te dragen aan een meer samenhangende en inclusieve samenleving, organiseert De Voorkamer verschillende projecten en evenementen: van concerten tot filmavonden, taalcafés, jamsessies en samen koken en eten. Op deze manier bieden we een podium voor de talenten van nieuwkomers en locals en verbinden we mensen op persoonlijk niveau met elkaar. Dankzij onze brede en diverse gemeenschap brengen we veel interessante mensen samen, met fascinerende verhalen te vertellen!

[unex_ce_button id="content_o95rmxe0o" button_text_color="#ef5252" button_font="bold" button_font_size="20px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#" button_padding="15px 40px 15px 40px" button_border_width="3px" button_border_color="#ef5252" button_border_radius="0" button_text_hover_color="#" button_text_spacing_hover="2" button_bg_hover_color="#" button_border_hover_color="#" button_link="https://devoorkamer.org/donation/" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="1" in_column=""]DONATE[/ce_button]