In 2016 opende De Voorkamer haar deuren in Utrecht. Een culturele ontmoetingsruimte werd gecreëerd om inclusie en integratie te bevorderen door middel van het stimuleren en faciliteren van de talenten van onze diverse gemeenschap. Vanaf de eerste dag hebben we ernaar gestreefd ervoor te zorgen dat dit initiatief niet alleen voor onze gemeenschap is, maar ook door haar wordt vormgegeven en ontwikkeld.

Dit bereiken we door in kleine groepen te werken aan het creëren van creatieve en waardevolle verbindingen, waarmee inspiratie en talenten gedeeld en uitgewisseld kunnen worden. In samenwerking met lokale professionals ontwerpen we bijeenkomsten en projecten die onze ruimte tot leven brengen en creëren we evenementen en objecten die onze activiteiten mogelijk maken. We hebben veel projecten gerealiseerd die zijn voortgekomen uit de fascinaties en interesses van mensen uit onze  gemeenschap, waaronder: onze wekelijkse taalcafés en spelletjesavonden, storytellingavonden, fotografie-, beeldende kunst- en designprojecten, muziekevenementen en nog veel meer.

De Voorkamer is gebaseerd op gelijkheid en individualiteit. Deze waarden creëren een kader voor deelnemers om te

werken aan een opdracht die bij hen past, die zinvol voor hen is en die hun onafhankelijkheid en persoonlijke integratie stimuleert. Ons belangrijkste doel is het creëren van een veilige plek waar mensen hun gedachten en gevoelens kunnen uiten. In De Voorkamer kunnen ze ervaringen en kennis uitwisselen om nieuwe verbindingen te maken en een netwerk te vormen. Wij geloven dat integratie niet kan worden bereikt door mensen slechts onpersoonlijke procedures en voorschriften te laten volgen; integratie ontstaat veeleer als een individu ervaart dat hij of zij erbij hoort. 

In De Voorkamer gebruiken we designprocessen en cultuur als middel om een inclusieve plek te creëren. Het doel van deze plek is het overbruggen van ruimte tussen verschillende groepen in de maatschappij. Design en cultuur hebben in De Voorkamer als functie participatie en inclusie – allebei cruciale ingrediënten voor integratie en sociale cohesie – aan te moedigen en te stimuleren. Deze middelen zijn onze manier om mensen met elkaar in contact te brengen en de ‘ander’ dichterbij te brengen. 
De Voorkamer is een initiatief ontwikkeld door social designers en onderzoekers Pim van der Mijl en Shay Raviv, en gerealiseerd door Stichting Collective Nouns.
 

Diensten

Verhuur ruimte
Wil je zelf een evenement organiseren of mede organiseren in onze prachtige ruimte in de levendige wijk Lombok? Neem dan contact met ons op en dan bespreken we samen de beschikbaarheid, verschillende mogelijkheden en prijzen van onze ruimte. 

Catering
Ben je geïnteresseerd in het proeven van mooie gerechten zoals Injera, Maklube en Tabule? Steun één van onze community leden door hem of haar overheerlijk eten en drinken te laten maken voor jouw evenement.

Cultureel programma
Ben je op zoek naar passende culturele inhoud? Steun één van onze community leden en laat ze hun talenten delen met jou en je gasten! Onze community is van alle markten thuis; van storytelling en muziek, tot dansworkshops en poëzie.  

Workshops/dialoog
Bij al onze activiteiten proberen we begrip voor elkaar en een nieuwe verbinding tussen mensen te stimuleren. Wil je een workshop of dialoog organiseren die aansluit bij de onderwerpen waar we aan werken? Neem dan contact op! 

wordt mogelijk gemaakt door: