More selected projects

mini events post (3)mini events post (3)

Migrantour Utrecht

DUTCH BELOW

About Migrantour Utrecht
We are excited to launch the first Migrantour in the Netherlands on 6 August. Our 2-hour guided walking tours, with the theme ‘Lombok Without Walls’, promote a greater understanding of migration and cultural heritage – without superficially celebrating cultural diversity.

The tour takes participants on a meaningful journey around Utrecht’s Lombok neighborhood co-created and guided by Migrantour intercultural companions with 1st- or 2nd-generation migration backgrounds. Together with our intercultural companions, participants explore what makes someone ‘Dutch’ or not; inclusion and exclusion; privilege; heritage, and belonging. 

Get ready for sharing stories, dialogue, learning together, and new perspectives as we journey through layers of migration within and around us.

Sign up

Thanks to the support of Utrecht 900 Jaar, weekly tours are free on Saturday mornings until November. Please sign up for our weekly tours on Saturday with the link below. If you’d like to book a tour for a group of 8 participants or more, please contact fiona@devoorkamer.org.

 

What is Migrantour? 

Migrantour is a responsible tourism initiative to tackle discrimination against people with migration backgrounds throughout Europe. Its guided walking tours serve as an educational tool for advancing global citizenship values and competencies among the tour participants and the intercultural companions (guides) themselves. 

Launched in Turin in 2010, the Migrantour initiative has grown to encompass a network of 20+ urban and rural locations throughout Europe. To date, network partners have trained 600+ people with 1st- and 2nd-generation migration backgrounds as intercultural companions (guides), developed 40+ guided walking tour routes, and reached 30.000+ walking tour participants.

Migrantour guided walking tours consciously avoid exotifying people with migration backgrounds as mere representatives of the cultures and places where they or their ancestors come from. Instead, they emphasize how people with migration backgrounds are - like everyone else - individuals invested in and shaped by the places in which they live, love, work, connect and relax.

-----------------------------------------------

Over Migrantour Utrecht

We zijn super enthousiast dat de eerste Migrantours Nederland op 6 augustus van start gaan! Onze 2-uur durende begeleide wandeltours, met als thema 'Lombok Zonder Muren', creëren meer begrip voor migratie en cultureel erfgoed - zonder op een oppervlakkige manier culturele diversiteit te vieren. 

De tour neemt deelnemers mee op een betekenisvolle reis door de Utrechtse wijk Lombok, die mede is samengesteld en begeleid door interculturele Migrantour-begeleiders met een eerste of tweede migratieachtergrond. Samen met onze interculturele begeleiders onderzoeken de deelnemers van de tour wat iemand 'Nederlands' maakt of niet; insluiting en uitsluiting; privilege; erfgoed en erbij horen. Bereid je voor op het delen van verhalen, dialoog, samen leren, en op nieuwe perspectieven terwijl we door de lagen van migratie in en om ons heen reizen.

Aanmelden 

Dankzij de steun van Utrecht 900 Jaar zijn de wekelijkse rondleidingen tot november gratis op zaterdagochtend. Meld je aan voor één van onze wekelijkse rondleidingen op zaterdag via onderstaande link. 

Als je een tour wilt boeken voor een groep van 8 deelnemers of meer, neem dan contact op met fiona@devoorkamer.org.

 

Wat is Migrantour? 

Migrantour is een initiatief voor verantwoord toerisme om discriminatie van mensen met een migratieachtergrond in heel Europa aan te pakken. De begeleide wandeltochten dienen als educatief instrument voor het bevorderen van mondiale burgerschapswaarden en -competenties bij de deelnemers van de tours en de interculturele begeleiders (gidsen) zelf. 

Het initiatief Migrantour, dat in 2010 in Turijn van start ging, is uitgegroeid tot een netwerk van meer dan 20 stedelijke en landelijke locaties in heel Europa. Tot nu toe hebben netwerkpartners meer dan 600 mensen met een eerste- en tweedegeneratiemigratieachtergrond opgeleid tot interculturele begeleiders (gidsen), meer dan 40 begeleide wandeltochten ontwikkeld en meer dan 30.000 deelnemers bereikt.

Migrantour begeleide wandelingen vermijden bewust om mensen met een migratieachtergrond te exotiseren als louter vertegenwoordigers van de culturen en plaatsen waar zij of hun voorouders vandaan komen. In plaats daarvan benadrukken ze hoe mensen met een migratieachtergrond - net als iedereen - individuen zijn die geïnvesteerd zijn in en gevormd worden door de plaatsen waar ze wonen, liefhebben, werken, contacten leggen en ontspannen.

Praktische informatie

Datum: Zaterdag 13, 20, 27 augustus & 3 september
Tijd: 10:30 - 12:30 
Startpunt: Molen de Ster, Molenpark 3, ingang via de Floresstraat, 3531 ET Utrecht

Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar fiona@devoorkamer.org